Transport publiczny

  • publiczny usługi transportowe zbiorowy wybrane
    publiczny usługi transportowe zbiorowy wybrane
    Dodany: 2020-05-03 | Kategoria: Transport publiczny | Komentarze: 1

    publiczny usługi transportowe zbiorowy wybrane zadania w pytaniach i odpowiedziach gminy i związki międzygminne będą zobowiązane do opracowania planu transportowego dotyczącego komunikacji miejskiej, jeżeli podejmą decyzję o jej organizacji. Plany transportowe w zakresie gminnych, powiatowych, powiatowo-gminnych i wojewódzkich przewozów pasażerskich staną się zaś obowiązkami marszałków województw. Proces legislacyjny związany z pierwotną wersją u.p.t.z. toczył się poprzez.


Top