Szkolenia BHP

 • BHP i systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami
  BHP i systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami
  Dodany: 2020-05-21 | Kategoria: Szkolenia BHP | Komentarze: 0

  BHP i systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy Szkolenia BHP pracodawca powinien powtarzać w czasie trwania stosunku pracy pracownika w celu utrwalenia znajomości z tej dziedziny także przedstawienia ewentualnych zmian. Kwestia częstotliwości szkoleń BHP związana jest z rodzajem i warunkami wykonywanej pracy. Nie wolno przystać pracownika do pracy, do której realizowania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności,a.


 • Praktyka produkcyjna HACCP GMP dokumentacje
  Praktyka produkcyjna HACCP GMP dokumentacje
  Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Szkolenia BHP | Komentarze: 0

  Praktyka produkcyjna HACCP GMP dokumentacje. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami. Rozporządzenia te odnoszą.


 • Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
  Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
  Dodany: 2019-12-09 | Kategoria: Szkolenia BHP | Komentarze: 0

  Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Profilaktyczna opieka zdrowotna ponad pracownikami. Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na rzecz pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Celem artykułu na moim blogu jest uzupełnienie informacji i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących.


Top