Inspektor Ochrony Danych Zasady współpracy

Inspektor Ochrony Danych Zasady współpracy

Inspektor Ochrony Danych Zasady współpracy i jak rozmawiać i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób niewyniosły wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne wszechstronne regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego. Moment rozpoczęcia stosowania przepisów RODO postawił przed podmiotami korzystającymi z monitoringu wizyjnego nowe, tym razem wprost sformułowane, obowiązki. Wiążą się one z aktywnością polegającą na systematycznym monitorowaniu miejsc albo osób. Taki zamysł prawny wskazuje z jednej strony na wagę zagadnienia, a z drugiej na istnienie ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych przy użyciu monitoringu wizyjnego. Na Administratorów Systemów Informatycznych dodatkowo Inspektorów Ochrony Danych systemów służących do przetwarzania danych osobowych nałożono nowe obowiązki. Na blogu przewodniczący zapozna Państwa z nowymi wymaganiami. Przedstawi zarówno procedurę oceny skutków dla systemów monitoringu wizyjnego zgodnie z RODO. Jednocześnie uczestnicy zapoznają się z rozwiązaniami szczególnymi takimi jak systemy RCP, RFID, monitorowanie pracownika to znaczy też sieci. Inspektor Ochrony Danych odpowiada za monitorowanie zgodności i rekomendacje w obszarach informatycznym, fizycznym także organizacyjnym. By przeprowadzić szacowanie ryzyka, ocenić skuteczność, zrozumieć architekturę, czy ochrona danych osobowych jest ważna Inspektor Ochrony Danych powinien posiadać podstawową wiedzę o zabezpieczeniach i sposobach ochrony danych osobowych w systemach informatycznych. Podczas prowadzący zrozumiale i praktycznie wyjaśni jak nie informatyk powinien rozmawiać z adminem? jaka jest rola IOD w bezpieczeństwie IT? czego IOD może prognozować od IT i jakże to osiągnąć? jakich dokumentów wymagać od IT i jakim sposobem pomóc ich tworzeniu? co rozumiemy pod pojęciami z obszaru IT typu UTM, DMZ itp.? Na blogu omówione zostaną zarówno przykłady zabezpieczeń dodatkowo dokumentacji IT, których zapisy mogą być stosowane w celu organizacji obszaru informatycznego. Jedną z najważniejszych czym jest ochrona danych osobowych części będzie omówienie pytań kierowanych do IT w sprawie ustalenia stanu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.

Top