Prawo restrukturyzacyjne innymi słowy opłaca się

Informacje

Dodany: 2020-06-24
Kategoria: Prawo

Prawo restrukturyzacyjne  innymi słowy opłaca się

Prawo restrukturyzacyjne - innymi słowy opłaca się używać z warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne układy wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo zależności wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), która jak najbardziej zmienia regulacje Prawa upadłościowego także Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie znajomości na temat znowelizowanych przepisów, a zarówno wypracowanie w toku dyskusji i rozwiązywania kazusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według oryginalnych zasad postępowaniu upadłościowym, w szczególności postępowaniu upadłościowym prowadzonym względem osoby fizycznej, jaka nie prowadzi aktywności gospodarczej, oraz postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule poprzez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia dodatkowo mecenas posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego czy opłaca się korzystać z warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli? dodatkowo zarządcy. Taka wzór szkolenia pozwoli na realizacja analizy omawianych problemów z w najwyższym stopniu praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu poprzez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu poprzez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Top