Prawo

 • Upadłość i jak w praktyce ustalane są przesłanki warunkujące
  Upadłość i jak w praktyce ustalane są przesłanki warunkujące
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Upadłość i jak w praktyce ustalane są przesłanki warunkujące zatwierdzenie warunków sprzedaży umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu.


 • Nowe prawo budowlane warunki
  Nowe prawo budowlane warunki
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - warunki zniesienia obowiązku prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i gruntowny wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował.


 • W jaki sposób zabezpieczyć wykonanie zawartych
  W jaki sposób zabezpieczyć wykonanie zawartych
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  W jaki sposób zabezpieczyć wykonanie zawartych umów najmu skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem dodatkowo wszystkich, jacy chcieliby.


 • Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych na
  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych na
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych na rzecz biegłych i księgowych ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za nieobecność prowadzenia rejestru udziałowców albo nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają również grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia.


 • Prawo restrukturyzacyjne innymi słowy opłaca się
  Prawo restrukturyzacyjne innymi słowy opłaca się
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo restrukturyzacyjne - innymi słowy opłaca się używać z warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne układy wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo zależności wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe.


 • Elektronizacja zamówień publicznych dokumenty
  Elektronizacja zamówień publicznych dokumenty
  Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Elektronizacja zamówień publicznych dokumenty składane w postepowaniu wykorzystanie elektronicznych ogólnie dostępnych baz dokumentów E-certis i nowe Prawo zamówień publicznych - zasadnicze przemiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów dodatkowo trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze.


 • Prawo rodzinne opieka nad rodzicami i pokrewieństwo
  Prawo rodzinne opieka nad rodzicami i pokrewieństwo
  Dodany: 2020-05-22 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo rodzinne opieka nad rodzicami i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO również powiązanych z nimi regulacji KPC to głęboki sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.


 • Ustawa o ochronie osób i mienia środki przymusu bezpośredniego
  Ustawa o ochronie osób i mienia środki przymusu bezpośredniego
  Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 2

  Ustawa o ochronie osób i mienia środki przymusu bezpośredniego i Działy prawa karnego procesowego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny siła położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to głównie.


 • Gospodarka odpadami BDO 2020 opłata za samochody służbowe
  Gospodarka odpadami BDO 2020 opłata za samochody służbowe
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 2

  Gospodarka odpadami BDO 2020 opłata za samochody służbowe Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele niepewność i kontrowersji.


 • Gmina i skarga na uchwałę rady gminy
  Gmina i skarga na uchwałę rady gminy
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 4

  Gmina i skarga na uchwałę rady gminy do wojewody wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a również poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Porządek.


Top