Tarcza antykryzysowa i czy zaliczka na podatek

Tarcza antykryzysowa i czy zaliczka na podatek

Tarcza antykryzysowa i czy zaliczka na podatek dochodowy jest zwracana na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną poprzez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach powiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych dodatkowo wywołanych nimi sytuacji ile procent zaliczki na podatek dochodowy kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Pozwoliłaby ona w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego czyli stanu epidemii na zawieszenie poboru zaliczek na podatki, a w niektórych przypadkach na ich niepłacenie (całkowite zwolnienie). W związku z tym, w dalszym ciągu konieczne jest opłacanie podatku dochodowego (PIT także PIT-4), przedstawiamy poniżej alternatywne metody na zawieszenie poboru zaliczek na podatki! Zawieszenie poboru zaliczek na podatki – PIT przedsiębiorcy W tym jakże trudnym dla przedsiębiorców czasie mogą oni skorzystać z w tej chwili bieżących kodeksów pozwalających na: 1. Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty albo umorzenie w całości innymi słowy w części podatku dochodowego; 2. Nieuiszczanie zaliczek na podatek przynoszący zysk do 1000 zł (opłacenie ich nie prędzej za okres, w którym przekroczą kwotę 1000 zł). By możliwe było odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty czyli umorzenie w całości albo w części podatku dochodowego, powinno się złożyć w urzędzie skarbowym wniosek z prośbą o udzielenie takiej ulgi podatkowej. Wniosek o ulgę powinien zawierać: rodzaj wnioskowanej ulgi (rozłożenie na raty, odroczenie, umorzenie); zdeterminowanie zobowiązania podatkowego będącego przedmiotem wniosku (tytuł podatkowy, okres, jakiego dotyczy); uzasadnienie poprzez wskazanie okoliczności potwierdzających fakt zaistnienia w sprawie ważnego interesu podatnika innymi słowy interesu publicznego. W wyroku NSA z 2 lutego 2017 roku o sygn. II FSK 4126/14 można zapoznać się z pojęciem interesu publicznego, a podobnie zobaczyć, czym kieruje się organ podatkowy przy przyznawaniu ulgi.

Top