Zmiany w obszarze amortyzacji Kalkulacje i

Zmiany w obszarze amortyzacji Kalkulacje i

Zmiany w obszarze amortyzacji. Kalkulacje i optymalizacja cen transferowych, specyfikacja podatkowa cen transferowych z uwzględnieniem przemian w ustawie CIT. CIT - uszczelnienie poboru podatku CIT w taki sposób, ażeby zagwarantować powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, szczególnie przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie pkwiu co oznacza dochodu. Dokumentacja podatkowa cen transferowych objaśnia wszystko o - Podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych oznacza to nowe przepisy o cenach transferowych stosujemy wstecz - Zakres powiązań kapitałowych. - zmiana w obszarze ustalania powiązań - Powiązania zarządczo-kontrolne - Powiązania majątkowe - Powiązania powiązane ze stosunkiem pracy - Powiązania personalne – rodzinne - Charakter powiązań krajowych a międzynarodowych - Zakres podmiotów obowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej od stycznia r. - Uzależnienie obowiązków dokumentacyjnych od wielkości podatników - Wyodrębnienie nowego miara przychodowo-kosztowego,- Obowiązek dokumentacyjny w przypadku podmiotów powiązanych - Obowiązek dokumentacyjny - transakcje z podmiotami z rajów podatkowych - Obowiązek dokumentacyjny w przypadku umów spółek nieposiadających osobowości prawnej,- Obowiązek dokumentacyjny związany z umowami wspólnego przedsięwzięcia innymi słowy innymi umowami o podobnym charakterze,- pojęcie podmiotów kiedy wpisujemy pkwiu na fakturze powiązanych na gruncie prawa polskiego i międzynarodowego - Rodzaje powiązań - Powiązanie poprzez spółkę osobową - Powiązanie poprzez zakład - Obowiązki dokumentacyjne uczestników wspólnego przedsięwzięcia - Obowiązki dokumentacyjne złączone z aktywnością w SSE - Zmiany w CIT od stycznia r. mające wpływ na obowiązki dokumentacyjne podatników w cenach transferowych - Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych dodatkowo rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika - modyfikacja artykułów ograniczających wysokość odliczanych odsetki oraz kodeksów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej - CFC - poprawki dotyczące funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych - wprowadzenie kodeksów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów stanowiących usługi niematerialne również powiązanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych - wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości - Nowe źródło przychodów, zakaz kumulacji strat - Ograniczenia w obszarze kosztów finansowania dłużnego (w tym procent od pożyczek) zaliczanych do kosztów podatkowych - Ograniczenia w obszarze kosztów zgrupowanych z zakupem niektórych usług i praw o charakterze niematerialnym - Ograniczenia kosztów podatkowych wobec kwot stanowiących podział wyniku finansowego - Zmiana limitu wartości środków trwałych dodatkowo wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych jednorazowo do kosztów podatkowych - zmiany w zakresie amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych - Zmiany w obszarze rozliczania strat z tytułu sprzedaży wierzytelności własnych, w tym wniesionych aportem - Wniesienie wkładu pieniężnego do spółek kapitałowych - Możliwość szacowania wartości usług.

Komentarze: 3


noavatar.png
kiedy spółka cywilna musi przekształcić się w jawną 2019-12-13

Lubię to, co ty piszesz na tej stronie. Taka inteligentna praca! Myślę, że poprawi to wartość mojej witryny :).

noavatar.png
kto uchwala kodeks pracy 2019-12-15

Dziękuję, od dawna szukałem informacji na ten temat przez długi czas, a twoje najlepsze jest, co dotychczas odkryłem. Co jednak dotyczy dolnej linii? Czy jesteś pewny co do źródła?

noavatar.png
Absalon Rudolfie 2020-05-06

Prawdziwe ładne projekty i fantastyczne artykuły, absolutnie nic innego, czego potrzebujemy: D.

Top