Inne

 • Umowa co oznacza umowa deweloperska
  Umowa co oznacza umowa deweloperska
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - co oznacza umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, mimo to też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a również na rzecz deweloperów jako stron umów cesji i spółdzielni mieszkaniowych.


 • Nowe prawo jak rozumieć definicję sprawy własności
  Nowe prawo jak rozumieć definicję sprawy własności
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo jak rozumieć definicję sprawy własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego własność intelektualna prawo dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma wyjątkowo na celu utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów.


 • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło sztuki oznacza to usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac –.


 • Które dokumenty dotyczące wynagradzania
  Które dokumenty dotyczące wynagradzania
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Które dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika powinny być gromadzone i w jakim zbiorze? jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,.


 • Pracownik w koronawirus jakie są mechanizmy popierania pracodawców
  Pracownik w koronawirus jakie są mechanizmy popierania pracodawców
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Pracownik w koronawirus jakie są mechanizmy popierania pracodawców oferowane poprzez tzw. tarcze antykryzysowe? Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa zarówno w rzeczywistości faktycznej jakże i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był teraźniejszy w marcu, w czerwcu jest poprzednio onegdaj zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, jednak również potrzeby pracodawców związane ze.


 • wieloletnie prognozy finansowe jst
  wieloletnie prognozy finansowe jst
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  wieloletnie prognozy finansowe jst. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zawiera Podstawy ustawowe rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja, interpretacja,.


 • Schematy księgowań z wyjaśnieniami Podstawą prawną uznawana jest
  Schematy księgowań z wyjaśnieniami Podstawą prawną uznawana jest
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Schematy księgowań z wyjaśnieniami. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt upoważnień oraz obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej.


 • Wydzielony rachunek przychodów szkół i przedszkoli
  Wydzielony rachunek przychodów szkół i przedszkoli
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Wydzielony rachunek przychodów szkół i przedszkoli. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres upełnomocnień również obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej.


 • łódź wieloletnia prognoza finansowa to Zbilansowana Karta
  łódź wieloletnia prognoza finansowa to Zbilansowana Karta
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  łódź wieloletnia prognoza finansowa to Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W.


 • Legalna pobyt cudzoziemca Legalna praca
  Legalna pobyt cudzoziemca Legalna praca
  Dodany: 2020-06-04 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Legalna pobyt cudzoziemca Legalna praca cudzoziemca w Polsce wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do zarówno do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców również nowe projekty.


Top