Informacja publiczna

  • Sposób prowadzenia nadzoru nad ochroną danych
    Sposób prowadzenia nadzoru nad ochroną danych
    Dodany: 2020-01-16 | Kategoria: Informacja publiczna | Komentarze: 1

    Sposób prowadzenia nadzoru nad ochroną danych osobowych. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z aspektu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego dla dorosłych. Normy transportu ręcznego dla młodocianych. Odległości bezpieczeństwa. Rejestr wypadków przy pracy. Wskaźniki wypadkowości. Wykaz.


Top