Compliance Management Systems

  • Omówienie wybranych ryzyk compliance
    Omówienie wybranych ryzyk compliance
    Dodany: 2020-05-04 | Kategoria: Compliance Management Systems | Komentarze: 1

    Omówienie wybranych ryzyk compliance. Prawidłowo wdrożone i stosowane w praktyce zasady compliance pozwalają na uniknięcie albo zminimalizowanie wielu ryzyk, takich w jaki sposób nadużycia gospodarcze, przestępstwa finansowe, nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa przedstawicieli i pracowników przedsiębiorcy, nieuczciwa konkurencja, ochrona danych osobowych, utrata danych, cyberprzestępczość, a także korupcja. Podpowiemy w artykule,.


Top